జాజి పందిరి

0
450

వన్నెలద్దుకుంటున్న పుడమి నొసటిన
చందమామ తిలకాన్ని దిద్దుకుంటుంది..
అప్పుడు…
నీలాల నింగి కాస్తా వెన్నెల చీర చుట్టుకుంది
నక్షత్రాల కళ్ళకి అడ్డుపడుతున్న
సిగలో తురిమిన మబ్బుల తరగల నాట్యాలు…
అప్పుడప్పుడూ గాలి వీణని సవారిస్తూ..
రాత్రి పాట పాడుతుంది..

అల నింగిని బిలబిలా పరుచుకున్న చుక్కలు
ఇల ఇంటి ముందు అల్లిబిల్లిగా అల్లుకున్న పందిరి
గుత్తులు గుత్తులుగా నవ్వుతున్న పూలు
గాలికి తలలు ఊపుతూ …రారమ్మని పిలుస్తూ..
చూస్తున్న చుక్కలకు చక్కిలిగింతలుపెడుతున్నాయేమో..
చుక్కలు మిలమిల మంటూ కళ్ళు తెరుస్తూ ఆర్పుతున్నాయి..

అలా పక్కమీదకు చేరి..
ఆ చుక్కల లెక్కలు చూస్తూ..
ఊగే ఆకులను కప్పేసుకుంటున్న చందమామతో
దాగుడు మూతలు ఆడుతూ..
వద్దన్నట్టు ఊగే ఆకుల గుసగుసలు వింటూ..
గాలిలో కాలసిపోయిన
జాజి పందిరి పంపిన సువాసనలు నింపుకుంటూ..
ఎదురు చూసే ఈ కాలాన్ని..
క్షణాలుగా..పొగుచేసుకుంటూ..
ప్రతీ క్షణాన్నీ.. ఓ యుగంలా మనసులో నింపేసుకుంటూ నేను ఈ పందిరి కింద..


@ తులసి

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.