వెన్నెల కెరటాలు- 18

0
492

నిశి ని సైతం అందంగా చేస్తూ
వెన్నెల జల్లులు కురిపించే 
జాబిలి చల్లదనపు
నీ “మాటలు” కావాలి

తెల్లని నురుగు ని పాదాలకి రాసేసి
కవ్వింపుగా వెళ్లిపోయే
ఆలల చిలిపి తనపు
నీ”చిరునవ్వు” కావాలి

ఎద భారమవుతుంటే
విషాద శిఖరాలని గడపదాటనివ్వని
అమ్మ స్పర్శ లాంటి
నువ్విచ్చే”చైతన్యం” కావాలి

అస్తమించిన మన క్షణాలు ,
జ్ఞాపకాలై ఉదయిస్తున్నాయి
బంగారూ! నీతో ఉంటే సంతోషం ముగింపు కాదు
అంతమే లేని ఆనందమది!!


#సిఎస్కే

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.