వెన్నెల కెరటాలు – 7

0
450

కొన్ని విరిగిపోయిన క్షణాలు
గుండెలో ఒలికిపోతుంటాయి
వెలిసి పోయిన మది గోడలకి
నీ జ్ఞాపకాలు వేలాడుతుంటాయి

వేడురుని వేణువు చేసావు
గాయాలున్టాయనుకోలేదు
సంగీతస్వరాలు తెలీవు
నీ పిలుపుచాలు …నా మది ఆలాపనకి

అలవోకగా తాకి వెళ్ళిపోతుంటాయి నీ తలపులు
మది మటుకు భారమైన కరి మేఘంలా …
నిదురపోని నీ జ్ఞాపకాలు
కలలో కూడా కలవరపెడుతూ

బంగారూ! ఎండిన ఎడారుల్లో
తొలకరి జల్లులే నీ చిరునవ్వులు
కురిపిస్తావు కదా
దేహం మట్టి దుప్పటిని కప్పుకునే లోపు


#సిఎస్కే

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.