చిన్నమాట …!

0
633

చిన్నప్పుడు తెలిసీ తెలియని వయసులో
ఎవరికైనా ఏదైనా సాయం చెసినా,లేదా మంచిపని చేసినా,
అందరూ బంగారంలాంటి మనసు అని మెచ్చుకునేవారు..
మాటకు అర్ధం తెలియకపోయినా మనసులో నిలచిపోతుంది.

ఆ వయసుకి ఆ మాటలు తెలియకపోయినా
చేసిన పనిని,చేసినందుకు మెచ్చుకుంటున్నారని తెలిసేది.
అలాంటి పనులు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలనీ,
మరల మరల అందరితో మెప్పు పొందాలనీ ఆరాటం కలుగుతుంది.

కాస్త ఎదిగాక ఆ మాటల విలువ తెలిసాక
ఇంకా గొప్పగా అనిపిస్తుంది..మంచి పనులు
చెయటం,ఆపదలో ఆదుకోవటం ఇలా
తెలియకుండానే వారి జీవితాలలో ఒక భాగమైపోతాయి..

చిన్న మాట కొద్దిపాటి ఆప్యాయతా చాలు
ఎదుటి మనిషి మనసు గెలుచుకోవటానికి..
మంచితనాన్ని పనిగట్టుకుని నేర్పించనక్కరలేదు..
మంచి పని చేసినప్పుడల్లా వారిని మెచ్చుకుని ప్రోత్సహిస్తే చాలు..

మనం చెప్పే చిన్న మాట చిన్నారుల మనసులలో
నిలచిపోయి వారిని మరిన్ని ప్రోత్సాహకరమైన
పనులను చేయించేలా ప్రోత్సహిస్తుంది..
బంగారంలాంటి మనసులు తయారవుతాయి..


@తులసి

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.