బనానా మిల్క్ షేక్

0
604

పిల్లల్ని పండ్లు తినమంటే ఓ పట్టాన తినరు..ఎదో రకంగా కాస్త కడుపులోకి పంపితే బావుంటుంది అని అమ్మల ఆశ…
ఇలా కాస్త వెరయిటీగా కలర్ ఫుల్ గా ఇస్తే పిల్లలు అమ్మలు..ఇద్దరూ హ్యాపీ…

బనానా మిల్క్ షేక్…

కావలసినవి
అరటిపండ్లు2
పాలు2 కప్ లు
పంచదార సరిపడినంత
యాలుకలపొడి కొద్దిగా
ఐస్ క్యూబ్స్

తయారీ విధానం

అరటి పండ్లని ముక్కలు చేసుకుని..పంచదార..పాలు..యాలుకల పొడి..బ్లెండర్ లో వేసి మెత్తని పేస్ట్ లా చేసుకోవాలి
గ్లాస్ లో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుని బనానాషేక్ వేసి చల్ల చల్లగా ఇస్తేసరి…

ఇంకా మారాం చేస్తే పైన వెనిల ఫ్లేవర్ ఐస్ క్రెమ్ ఒక స్కూప్ వేసి చూడండి…

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.