Monday, December 9, 2019

సహాయం

విద్య:-అమ్మ హెల్పింగ్ హాండ్స్ అంటే ఏమిటి ? చాలా మంది అక్కయ్యలు, అన్నయ్యలు చేతిలో బాక్స్ పుచ్చుకొని మనీ తీసుకొంటున్నారు. కొంతమంది అయితే ముసలివాళ్లను, అనాథ చిన్నపిల్లలను మా దగ్గరకు పంపండి అని...

జామీను పావురం

ట్రింగ్గ్గ్గ్గ్గ్గ్ భోజనం గంట అది జైల్లోని ఖైదీలందరు పళ్లాలు పట్టుకొని లైన్లో నుంచోడానికి పరుగులు తీస్తున్నారు. కొంత మంది ఖైదీలు వడ్డించడానికి సిద్దపడుతున్నారు.అంత అన్నం ముద్ద, రుచిలేని సాంబార్ అందులో దొరికే మిరపకాయల కోసం ఆరాటం. చుట్టూ గోడలు...

అందరూ మంచి వారే

మెరుగయిన కథ - వయస్సు 45 పైన అందరూ మంచి వారే “కాంతమ్మా ఏమిటి అంత దిగాలుగా కూర్చొని ఉన్నావు అంతా బాగానే ఉంది కదా.ఇంతకీ నీ కొడుకు తన పెళ్ళాం పిల్లలను తీసుకొని వచ్చాడు...

ఆనందం-పరమానందం

మెరుగయిన కథ - వయస్సు 45 పైన ఆనందం -పరమానందం "ఏమండీ! ఎవరూ?" ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్న కృష్ణమూర్తిని అడిగింది ఆయన అర్ధాంగి అనసూయ వంటింట్లో నుండి చేతులు తుడుచుకొంటూ వస్తూ. "అబ్బాయే! అమెరికా నుంచి" అని...

కాలానుగుణం

మెరుగయిన కథ - వయస్సు 45 పైన కాలానుగుణం    “ నువ్వలా చెప్పకుండా ఉండాల్సింది..” ఇంటికొస్తూనే చిర్రుబుర్రులాడాడు..వెంకట్రావ్. “మీకు అర్ధం కావటం లేదు. చెప్పాలి. చెప్పకుండా ఎలా? ఎన్నాళ్లని దాస్తారు?” స్ధిరంగా అంది సుశీల వెంకట్రావుకి...

అంతిమ ఘట్టం

మెరుగయిన కథ - వయస్సు 45 పైన అంతిమ ఘట్టం వాసు, స్వాతిలను ఇద్దరూ రెండు కళ్ళులా చూసుకునే వారు వసుధ, శ్రీరాం. వారి భవిష్యత్తును ఊహిస్తూ మంచి వ్యక్తులుగా వారి వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దాలి అని...

మనుషులంతా ఒక్కటికాదు!

మెరుగయిన కథ - వయస్సు 45 పైన మనుషులంతా ఒక్కటికాదు! గుర్నాధం గారి అవేదన వర్ణించలేనిది.  విలపించని రోజు లేదు.  విధి వక్రించిందని సరిపెట్టుకోలేరు.   దాదాపుగా పుణ్యక్షెత్రాలన్నీ  సహధర్మచారిణితో సందర్శించారు.  పిల్లలు కలగలేదనే దిగులునుంచి బయటపడలేకపోతున్నారు. ...

ప్రయోగం

మెరుగయిన కథ - వయస్సు 25 లోపు ప్రయోగం 'నిఖితా ఏం చేస్తున్నావే? కాలేజీకి టైమయిపోతోంది.స్నానం అయిందా లేదా?''నిఖితా ఏం చేస్తున్నావే? కాలేజీకి టైమయిపోతోంది.స్నానం అయిందా లేదా?' కొత్తగా కాలేజీలో చేరి ఇంటర్‌ చదువుతున్న కూతురినుంచి సమాధానం...

ఆశల కలలు

మెరుగయిన కథ - వయస్సు 25 లోపు ఆశల కలలు 'ఈ కాస్త తిను తల్లి. పరీక్షలకు చదవడానికి ఓపిక ఉండాలి కదా? రాయడానికి బలం ఉండాలి? మా బంగారం తినేస్తుంది. వేరీ గుడ్‌ గర్ల్‌'...

శ్రీవారికో లేఖ

మెరుగయిన కథ - వయస్సు 25-45 శ్రీవారికో లేఖ రాధా .... బంగారు తల్లీ ..వచ్చావా.... ఏమిటే  ఇలా చిక్కి పోయావు... పిల్లలతో తినడానికే  తీరదాయే...  అల్లుడు అందరూ బావున్నారా....నాన్న ఎప్పుడో బయల్దేరా మన్నాడు... ఇంకా రావడం...
- Advertisement -

Latest article

ఓయీలాలో

మన సంస్కృతిలో ప్రతీ భాగం పాటలతో ముడిపడి ఉండేది.. పుట్టినప్పటినుండీ..ప్రతి సందర్భాన్నీ క్లుప్తంగా పాటలలో నిక్షిప్తంచేసేవారు.. నాకు తెలిసిన నాటు వేయటం గురించి నా మాటల్లో... ఓయీలాలో...ఓ..ఓ.. ఓయమ్మ.. రావమ్మ పోదాము పొలములోకి తొలకరి కాలం..కరిమబ్బుల మేళం సిట సిటా రాలేటి...

అమ్మకి తోడు..! – ప్రత్యేక బహుమతి పొందిన కధ

అమ్మకి తోడు ఇదేం చోద్యమే తల్లి! అని బుగ్గలు నొక్కుకున్నారు. ఆ తరం వాళ్ళు. ఊ! ఊ! అని మూతి మూడు వంకర్లు తిప్పి సాగదీసుకొన్నారు మధ్యతరం వారు. వాట్ ఈజ్ దిస్ నాన్...

ఆత్మవిశ్వాసం – ప్రత్యేక బహుమతి పొందిన కధ

ఆత్మవిశ్వాసం ఉదయం ఎనిమిదయ్యింది. ఆరోజు ఆదివారం. వంటగదిలో టిఫిన్ చేస్తూ ఆలోచనలలో నిమగ్నమై ఉన్న రాధికకి ‘ఇదిగో దీనిని అవతలికి తీసుకుఫో!’ అన్న గోపాల్ అరుపు వినపడింది. ఉలిక్కిపడి ఏం జరిగిందోనని చేస్తున్న పని...
error: Content is protected !!